imię i nazwisko: Marcin Baranowicz
stanowisko: Kierowca-zaopatrzeniowiec
adres służbowy: Dekabrystów 43
42-215 Częstochowa
tel. (34) 372-07-83
fax. (34) 372-07-85

Podpisał: Alina Caban
Dokument z dnia: 10.10.2010
Publikacja dnia: 10.10.2010